Uncategorized @tr

TÜRKİYE’NİN İNTERNETE ERİŞİM ORANI

EUROSTAT verilerinden elde edilen verilere göre, evde internet erişimi olan hanelerin Avrupa’daki kullanım yüzdesi açıklandı. Evde internet erişiminin en yüksek olduğu ülke, yüzde 98 ile Norveç, İzlanda ve Hollanda olarak kaydedildi. Türkiye’de ise bu oran yüzde 88 olarak bildirildi.

Toplam 39 ülkeyi kapsayan bu araştırmada, bu ülkeler arasında internete erişimi en düşük olan ülke ise yüzde 72 ile Bosna Hersek oldu.

Türkiye’nin evden internete erişim oranı 2018 yılı ile kıyaslandığında geçmiş dönemlere göre 4 puanlık bir artık gösterdiği gözlendi. 16- 74 yaş arası kişilerin değerlendirildiği araştırmada, internet erişiminin en yüksek olduğu diğer ülkeler ise yüzde 96 ile Birleşik Krallık, İsveç ve İsviçre, yüzde 95 ile de Almanya ve Danimarka olarak kayıtlara geçti.

Son olarak internet ile alakalı basına yansıyan haber adedi de 121 bin 631 olarak kayıtlara geçti. İnternet kullanımı ile ilgili çıkan haberlerin sayısı ise 5 bin 216 olarak açıklandı. Haber içerikleri incelendiğinde de gençlerde ve çocuklardaki internet kullanım saatlerinin fazlalığı ön planda oldu.