jack down

Gizlilik Politikası

Giriş

Bu Gizlilik Politikası, “turkuazcable.com” adresinden ulaşılabilir olan web sitesinin kullanıcılarına/ziyaretçilerine ilişkin kişisel verilerin işlenmesi ve ilgili kullanım yöntemleri hakkında detaylar sunmayı amaçlar.

İnternet kullanıcıları ve ziyaretçilerin, herhangi bir kişisel bilgiyi göndermeden ve/veya bu web sitesinde bulunan herhangi bir elektronik formu doldurmadan önce bu Gizlilik Politikasını dikkatle okuması önemle tavsiye edilir.

Veri sorumlusu

Veri işleme sorumlularının, ilgili tarafların ve bağlı şirketlerin güncellenmiş listesi, [email protected] elektronik posta adresine talep gönderilerek elde edilebilir.

Bu politikanın kapsamı

Bu Gizlilik Politikası, sadece bu web sitesini kapsar ve Turkuaz Kablo A.Ş. şirketine ait olmayan ve linkleri kullanmak suretiyle girilen diğer internet sitelerini kapsamaz.

Politika ve bilgi bildirimi

Bu site, özellikle Turkuaz Kablo A.Ş.’nin faaliyetleri hakkında bilgi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu nedenle, birçok durumda kullanıcının kişisel verilerinin toplanması gerekmez.

Örneğin “newsletter” (bülten) bölümü için olduğu gibi bazı durumlarda ve bültenimizin iletilmesini sağlamak amacıyla ilgili kullanıcının bir veri toplama formu doldurması gerekir. Bu gibi durumlarda kullanıcı, kendi verilerini vermek açısından daima serbesttir ve verilerin kullanımı ile birlikte kanun gereği diğer bilgileri belirten bir gizlilik bildirimi sunulur. Verileri iletmeden önce bu bildirimlerin okunması önemle tavsiye edilir.

İlaveten, belirli durumlarda diğer amaçlar için kişisel verilerin toplanması gerekli olabilir; bu durum, şeffaflığı ve kullanıcı bilinçliliğini sağlamak amacıyla kanun gereği gizlilik bildirimlerinde açıkça belirtilecektir.

Bu bilgilendirme bildirimlerinin amacı, ziyaretçilerin onaylarını (gerekmesi halinde) serbest şekilde ifade edebileceği ve gerekmesi halinde verilerin toplanmasına ve bunların sonradan kullanılmasına izin verebileceği her hizmetin kişisel veri işleme sınırlarını ve yöntemlerini belirlemektir.

Veri trafiği

Bu web sitesini işletmek için kullanılan bilgisayar sistemleri ve yazılım prosedürleri, normal işlemeleri sırasında, internet iletişim protokolleri kullanımında işleme dâhil olarak iletilen bazı kişisel verileri alır.

Bu veri kategorisi aşağıda belirtilenleri kapsar: Oturum açmış ve kapatmış olduğunuz IP adresleri, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alanı adı ve internet sitesi adresleri, site içindeki kullanıcılar tarafından ziyaret edilmiş sayfalar hakkında bilgi, erişim süresi, kullanıcının tek bir sayfada kaldığı zaman aralığı, iç yol analizi ve kullanıcının işletim sistemi ve bilgisayar ortamı hakkında diğer parametreler.

Bu teknik veriler, sadece toplu şekilde toplanır ve işlenir ve anında kişiyi tanımlayıcı değildir; bu veriler, siteye karşı varsayımsal suçlar durumunda veya resmi makamların talebi üzerine sorumluluğu belirlemek için kullanılabilir.

Diğer internet sitelerine yönlendirme

Bu web sitesinden, özel linkler aracılığıyla üçüncü şahıslara ait diğer web sitelerine bağlanabilirsiniz. Turkuaz Kablo A.Ş., üçüncü şahıslara ait siteler tarafından kişisel verilerin olası işlenmesi hakkında ve üçüncü şahıslar tarafından sağlanan kimlik doğrulama bilgileri yönetimine dair her türlü sorumluluktan muaftır.

İşleme yöntemleri ve veri saklama

Kişisel verilerin işlenmesi, sadece verilerin toplanmış olduğu amaçlara ulaşmak için gerekli olan süre boyunca, çoğunlukla elektronik prosedürler ve iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirilir. Her halükarda kullanıcı, haklı nedenlerden dolayı kendi verilerinin silinmesini elde etme hakkına sahiptir.

Verilerin isteğe bağlı tedariki

İlgiliden talep edilen kişisel verilerin tedariki – aksi belirtilmedikçe – isteğe bağlıdır, ancak kişisel verilerin verilmemesi halinde, talebi veya bahsedilen ilgili faaliyeti yerine getirmek imkânsız olabilir.

Veri akışının amacı ve yayılma

Veriler, işleme ile görevlendirilmiş kişiler olarak uygun işletme talimatlarının verilmiş olduğu Turkuaz Kablo A.Ş. çalışanları ile birlikte Turkuaz Kablo A.Ş. adına işletme faaliyetleri gerçekleştiren ve Turkuaz Kablo A.Ş. adına sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Turkuaz Kablo A.Ş. yönetimi ve kontrolü altında veri işleme görevlerini yerine getiren üçüncü şahıslar tarafından kullanılabilir.

Kişisel veriler, belirtilmeyen alıcılara yayılmaz.

Veri işleme sorumlularının adları hakkında detaylı bilgiler, [email protected] elektronik posta adresine yazılarak talep edilebilir.

Veri koruma hakları

Kişisel verilerin sahibi, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak, her an verilerin mevcut olup olmadıklarının onaylanmasını ve bunların, anlaşılır bir formatta kendine bildirilmesini elde etme hakkına sahiptir. Ayrıca kişisel veri sahipleri, verilerin içeriğini ve kaynağını bilme, verilerin doğruluğunu kontrol etme veya verilerin bütünlenmesini, güncellenmesini veya düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. Kişisel veri sahipleri, verilerin silinmesini veya anonim hale getirilmesini isteme veya kanuna aykırı işlenmiş verilerin bloke edilmesini talep etme hakkına da sahiptir; ayrıca kişisel veri sahipleri, haklı nedenlerden dolayı verilerin işlenmesine itiraz edebilir.

Talepler, [email protected] elektronik posta adresine gönderilmelidir.

Politika güncelleme

Yeni kanunların olası yürürlüğe girmesi ile birlikte Kullanıcı hizmetlerinin gelişmesi ve güncellenmesi, kişisel verileri işleme yöntemini değiştirmeyi gerekli kılabilir. Bu nedenle, politikamızın zamanla tadil edilmesi mümkün olabilir ve buna bağlı olarak ziyaretçinin bu sayfayı düzenli aralıklarla ziyaret etmesi rica edilir. Bu amaçla gizlilik politikası belgesi, son versiyonun tarihini belirtir.